image
Home

Ladingdiefstal: Veilig parkeren kost geld

Vrachtverkeer op de Europese wegen is het favoriete doelwit van criminelen en dat zal voorlopig zeker niet minder worden, ondanks de plannen van de Europese Unie om parkeerplaatsen voor vrachtwagens beter te beveiligen. Daarover lieten de sprekers op de Truck Parking Conference in Brussel geen misverstand bestaan. Beveiligde parkeerplaatsen zijn slechts een deel van de oplossing, zeiden meerdere sprekers. En het is zelfs de vraag of veilige parkeerplaatsen überhaupt soelaas bieden. Wim Dekeyser, die in België een eigen bedrijf heeft dat ladingdiefstallen onderzoekt, liet op het congres foto's zien van een beveiligde en een onbeveiligde vrachtwagenparkeerplaats die vlak naast elkaar liggen: de eerste akelig leeg, de tweede vol geparkeerde trucks. Transportbedrijven hebben een dermate zwakke financiële positie, dat ze zich nauwelijks investeringen in veiligheid kunnen veroorloven, betoogde Dekeyser. ‘Als het gebruik van beveiligde parkeerplaatsen net zo duur is als twee keer een lading verliezen, nemen veel transporteurs het risico maar.' Dekeyser pleit ervoor dat overheden - ‘die zouden immers de veiligheid van hun burgers moeten garanderen - de kosten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk houden. ‘Misschien kunnen ze het gebruik van beveiligde parkeerplaatsen bijvoorbeeld subsidiëren.' Ook verladers moeten verantwoordelijkheid nemen, vindt Dekeyser. In tegenstelling tot de transportbedrijven die elk dubbeltje moeten omdraaien, zijn opdrachtgevers veelal grote, rijke multinationals. ‘Maar bij het kiezen van een transporteur kijken ze toch nog steeds vaak alleen naar de prijs.'

 

Alles draait altijd maar weer om de prijs, beaamde manager Rob Cook van UK Marine. ‘De marges in het wegvervoer zijn laag, dus wordt een truck maar op straat geparkeerd. En achter het stuur wordt iedereen gezet die in het bezit is van een rijbewijs en een hartslag, als hij maar goedkoop is. En toch zijn verladers niet eens bereid om voor een lading van tien miljoen euro de portemonnee te trekken om een tweede chauffeur mee te laten rijden.'        

Overheden aarzelen al even zeer om budgetten voor beveiliging te verhogen, bleek op het congres, en oplossingen moeten volgens de sprekers daarom worden gevonden in publiek private samenwerking. Voer voor veel discussie. Want wie heeft nu de meeste last van ladingdiefstallen? En wie zal dan het meest moeten betalen voor de oplossingen? ‘Verzekeraars zullen ook mee moeten betalen', opperde iemand vanuit het congrespubliek. De rekening van de beveiligingskosten is ‘een handgranaat die niemand in zijn hand wil hebben op het moment dat de pin eruit is getrokken', stelde manager Rob Cook van UK Marine. Dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. Eén op de zes vrachtwagenchauffeurs is de afgelopen vijf jaar slachtoffer geweest van criminaliteit, volgens cijfers van de International Road Transport Union (IRU). De totale kosten van ladingdiefstal in Europa worden geschat op 8,2 miljard euro per jaar. ‘En daar komt de psychologische schade nog bovenop', aldus Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken van België. ‘Er is een complete parallelle zwarte economie gecreeerd', aldus Dekeyser. De criminele bendes zijn professioneel opererende organisaties die reageren op ontwikkelingen in de markt en die steeds meer geweld gebruiken om dure ladingen in handen te krijgen, vertelde Arthur Romanowksi, een deskundige van het Europese politiesamenwerkingsverband Europol. De Europese overheden stellen daar geen krachtig, gezamenlijk optreden tegenover, zei Elene Shatberashvili van het International Transport Forum. ‘Er worden nauwelijks tot geen maatregelen geïmplementeerd om het criminaliteitsprobleem te bestrijden. Het ontbreekt aan een consistente, doelgerichte benadering.'

Shatberashvili noemde Nederland, dat afgelopen voorjaar een landelijk officier van justitie voor de strijd tegen ladingdiefstallen aanstelde, en Groot-Brittannië, waar de politiedienst Truckpol zich specifiek met truckcriminaliteit bezighoudt, als gunstige uitzonderingen. ‘Maar over het algemeen tonen autoriteiten nog te wei- nig belangstelling voor de problematiek', beaamde Romanowski. Van het warme zuiden van Spanje tot het ijskoude noorden van Zweden; overal weten criminelen trucks te vinden. Per-Arne Nilsson, bij de Zweedse politie verantwoordelijk voor het tegengaan van vrachtdiefstallen: ‘Het overvallen van een vrachtwagen is gewoon de makkelijkste weg om hoogwaardige goederen in handen te krijgen.' Romanowski: ‘De risico's voor de criminelen is laag, de opbrengsten zijn hoog.' De hoogste tijd voor harde maatregelen op Europees niveau, vindt Romanowski. ‘Met een actieve participatie van het bedrijfsleven en verzekeraars.'

 De criminaliteit is sterk gegroeid sinds de Europese grenzen, en met name de grenzen tussen Oosten West-Europa zijn opgegaan, werd op het congres opgemerkt. Criminelen hebben vrij spel en zijn door de open grenzen vaak ongrijpbaar. Een lading die in Frankrijk gestolen is, kan binnen de kortste keren in Spanje opduiken, terwijl de rechtmatige eigenaar in België woont en de opdrachtgever van de criminele operatie in Groot-Brittannië zit. Of een succesvolle politieactie er dan nog in zit, is met zo'n geografische wirwar maar zeer de vraag. Het principe van vrij verkeer is volgens Romanowski niet alleen een oorzaak van de toegenomen criminaliteit, maar wordt er tevens door bedreigd. Dat transportbedrijven hun transporten op een professionele manier organiseren, is volgens Dekeyser het allerbelangrijkste tegenwapen. ‘De planning moet veilige routes uitstippelen langs veilige parkeerplaatsen. Al is dat zeker niet makkelijk gezien de vele omstandigheden - van rij- en rusttijden tot files - waar de planners rekening mee moeten houden.'

Hoewel het feit dat er in de EU nu 71 vrachtwagenparkeerplaatsen zijn gecertificeerd en dat Europa voor meer veilige parkeerplaatsen wil gaan zorgen het hoofdthema en het feestvarken was van de Truck Parking Conference, overlaadden de sprekers de parkeerplaatsen niet met confetti. Sinds in het zuiden van Nederland goede, met camera's beveiligde, parkeerplaatsen zijn gerealiseerd, is de criminaliteit op die plaatsen sterk gedaald, maar nam de criminaliteit vijftig kilometer verderop toe, merkte Dekeyser op. ‘De criminelen gaan simpelweg ergens anders naartoe.' Dat is het waterbed-effect, beaamde de Nederlandse politiecommissaris Peter van den Ende, die in Brussel vertelde over het ‘Secure Lane' project dat parkeerplaatsen tussen Venlo en de Rotterdamse haven veiliger maakte, maar dat criminaliteit elders de kop deed opsteken. Pas als heel Europa vol ligt met veilige parkeerplaatsen, kan de criminaliteit de kop in worden gedrukt, aldus Dekeyser. Zo ver is het nog lang niet. Het tekort aan truckparkeerplaatsen in Europa loopt volgens de IRU in de tienduizenden.

Voor een overzicht van parkeerplaatsen met label klik hier

Bron: NT Transport

« Terug