image
Home

Nieuw: De Werknemersschadeverzekering (WSV)


Personeel? Vergeet dan niet de werknemersschadeverzekering te sluiten!


 Indien u als ondernemer personeel in dienst heeft loopt u steeds meer risico aansprakelijk te worden gesteld voor kosten als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben.


 De werkgever wordt geacht te weten welke risico’s werknemers lopen, zodat


ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van “goed werkgeverschap” op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers.


 Nieuw: De Werknemersschadeverzekering (WSV)


 De werknemersschadeverzekering (WSV) dekt schade als gevolg van ongevallen die op de een of andere manier werk gerelateerd zijn en verzekert situaties die niet onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of ongevallen verzekering gedekt zijn of vult deze aan waar dekking is uitgesloten. Deze nieuwe aanvullende verzekeringsvorm is een antwoord op uitspraken van de Hoge Raad. Zo hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of activiteiten van werknemers specifiek verzekerd zijn.


Waarom een werknemersschadeverzekering?


In diverse, recente gevallen heeft de Hoge Raad bepaald dat de werkgever aansprakelijk is voor geleden schade van een werknemer. Hierbij leggen rechters steeds vaker onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Denk hierbij vooral ook aan ongevallen tijdens woon/werkverkeer, bedrijfsuitjes en zakelijke reizen waarvan in eerste instantie wordt gedacht dat dit buiten werktijd valt maar door recente gerechtelijke uitspraken toch binnen de aansprakelijkheid valt van de werkgever.


De WSV vult de standaard AVB en de gebruikelijke verzekeringen en voorzieningen aan waar deze geen (volledige) dekking bieden en fungeert daarmee als vangnet. Hiermee heeft de werknemer een zeer uitgebreide dekking voor werkgerelateerde ongevallen. Door het sluiten van de WSV worden andere onvolledige (aansprakelijkheids) verzekeringen zoals de AVB (aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, de dekking voor artikel 7:611 BW), WEGAM, WEGAS, SVI of OVI in die zin overbodig.

Ons advies


De WSV voldoet aan de aanwijzingen die de Hoge Raad geeft om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als juiste invulling van “goed werkgeverschap”. De werkgeversschadeverzekering is dan ook de meest complete en uitgebreide polis die deze risico’s afdekt. Ook de premie weegt niet af tegen eventuele schadeclaims van werknemers, en hierin wordt in een gerechtelijke procedure de werknemer steeds vaker in het gelijk gesteld.Als uw vertrouwde tussenpersoon adviseert Nellestijn Makelaar in Assurantien B.V. u dan ook ten zeerste de WSV te sluiten indien u werkt met personeel, stagiaires en/of uitzendkrachten.Uiteraard zijn wij u graag van dienst en beoordelen met plezier uw huidige assurantie pakket en bedrijfssituatie om te kijken of u risico loopt en wat de mogelijkheden zijn.Interesse of meer informatie? Neem direct contact met ons op!

« Terug